154.Logo_SBR_FS.200x79.jpg

 Hem
 Teckna försäkring

Text...

 Tom

 

 Info försäkringar

 

 

 

 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION
FÖR SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

På denna sidan finner du information om det olika personriskförsäkringarna
som vi har. 

 

 

 

 

 

 

Sjukvårdsförsäkring +

En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till allmänna sjukvården och ger företagets anställda snabb tillgång till privat vård av professionell kvalitet. Rätt vård i rätt tid innebär ofta kortare sjukskrivning vilket gör att den anställde snabbare kommer tillbaka till arbetet. En sjukvårdsförsäkring är både lönsam för företaget och en trygg och omtänksam förmån för de anställda. Med sjukvårdsförsäkringen slipper man långa vårdköer. Du är bara ett telefonsamtal från bästa möjliga vård och det på tider som passar dig. I SBR Byggingenjörernas alternativ kan du dessutom till en låg kostnad även komplettera sjukvårdsförsäkring med en liv- och olycksfallsförsäkring.

En livförsäkring ger en ersättning vid dödsfall och är ofta en viktig del av familjens ekonomiska trygghet. För att säkerställa den efterlevande partens möjlighet att t.ex. bo kvar i hemmet samt klara de löpande utgifterna utbetalas ett dödsfallskapital på maximalt 6 prisbasbelopp. Vid en olycka ger olycksfallsförsäkringen hjälp och ersättning oavsett om olyckan skett på arbetstid eller fritid. Ersättning ges för bl.a. läkemedel, tandskador, resor och eventuella hjälpmedel. Vid en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad invaliditet, kan man få ersättning i relation till invaliditetsgraden (ersättningsbeloppet är maximalt 30 prisbasbelopp).

Information 2021
Ny försäkringsgivare på sjukvårdsförsäkringen för SBR.
Nordeuropa Försäkring är nu försäkringsgivare på Sjukvårdsförsäkringen.
 

Priser

Sjukvårdsförsäkring från 213 kronor per månad
Inklusive liv- och olycksfallsförsäkring från 278 kronor per månad

Se mer information om ditt pris i ansökningsformulären.

Sjukvårdsrådgivning nås på telefon 020 – 43 00 30

Alternativt göra er skadeanmälan till:

Mailadressskador@gjensidige.se
Telefonnummer: 010-48 39 300
Fysisk post skickas till: Gjensidige Försäkring
                                         Box 4430, 203 15 MalmöDokument: 
  Ansökan
Eller teckna online (klicka här)

  Produktblad

  För - och efterköpsinformation

  Villkor

 

Specialistvård global

Specialistvård Global är en försäkring som omfattar medicinsk behandling av kritiska sjukdomstillstånd. Om du blivit diagnostiserad med en allvarlig sjukdom är frågorna många. Med vår försäkring får du tillgång till vård utomlands från några av världens främsta specialister inom områden som exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Detta kan vara ett komplement till den sjukvårdsförsäkring som du kan teckna via SBRs försäkringsservice.
Alternativt kan det vara ett försäkringsskydd för dig som endast vill förstärka och säkerställa den bästa vården vid en alvarligare åkomma.

Varför behöver man vår försäkring?
Kvalitén på den svenska sjukvården är hög, men inte alltid tillräcklig.
Tidvis långa kötider och patienter som inte får den vård som de faktiskt behöver. Vi tycker att hög kvalitativ vård ska vara tillgängligt för många, inte få. Vill du känna extra trygghet och få tillgång till världsledande sjukvård om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom, då kan Specialistvård Global försäkring vara något för dig.

Ett andra utlåtande på din diagnos
Om du eller någon i din familj drabbas av en allvarlig sjukdom är frågorna många. En av dem är om du har fått rätt diagnos. Med Specialistvård Global får du en second opinion på din diagnos som granskas av världsledande specialister, som antingen bekräftar din diagnos eller ger en annan syn på saken. Därefter ingår behandling på de främsta sjukhusen i världen.
53 000 världsledande doktorer ingår i nätverket av läkare som du får tillgång till genom vår försäkring, så att du kan få den bästa möjliga vården.

Inga geografiska eller ekonomiska hinder
Du behöver inte oroa dig över pengar då kostnader för behandling, resa och boende täcks. Du får även 1000 kr per dag när du är på sjukhuset samt betald medicin hemma i Sverige igen.

Hur fungerar det?

Kontakta oss

Om du har diagnostiserats med en allvarlig kritisk sjukdom som omfattas av din försäkring, är allt du behöver göra att ringa till Unika Försäkringar AB.

Medicinska experter
Vi tar fram en lista på de ledande medicinska experterna i världen som kommer att bekräfta alternativt omvärdera din diagnos och rekommendera den bästa behandlingen som finns tillgänglig i världen för just dig.

Bästa internationella sjukhuset
Vi hittar de bästa internationella sjukhusen och organiserar allt som behövs för att du ska få möjlighet till den bästa behandlingen.

Välj om du vill ta med dig någon
Välj den person som du vill ha med dig, om patienten är ett barn kan båda föräldrarna följa med. Vi tar hand om bokning av flyg och boende samt säkerställer plats på det valda sjukhuset.


Vill du ha möjlighet att tillgå världsledande sjukvård i exempelvis: USA, Finland och Tyskland för bl.a.
• Alla typer av Cancerbehandlingar
• Kranskärlskirurgi
• Byte av hjärtklaff & reparation
• Levande organ & vävnadstransplantation
• Neurokirurgi

Vad kostar denna typ av försäkringsskydd?

Prisexempel:
Ålder     Månadspremie
25-29  -  171 kr
35-39  -  208 kr
50-54  -  270 kr
60-64  -  316 kr
65-85  -  488 kr

Du kan även teckna försäkringen som par, ensamstående med barn eller som familj:
Par     -   406 kr
Ensamstående med barn - 354 kr
Familj - 535 kr

Dokument:
  Informationsblad

Klicka här för att ansöka

 

Intäktsförsäkring 

Om du eller någon annan nyckelperson på företaget skulle råka ut för en sjukdom eller ett olycksfall kan detta få stora konsekvenser på företagets ekonomi. Med SBRs skräddarsydda intäktsförsäkring får man en ekonomisk trygghet som tillåter att fokus ligger på att bli frisk. Försäkringen är framtagen för SBRs medlemmars verksamhet och möter dina behov som företagare.

En vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring ger personlig ersättning. SBRs Intäktsförsäkring lämnar istället ersättning till företaget och man kan själv välja vad försäkringen ska användas till.

I försäkringen ingår bl.a. valbara ersättningsbelopp (15 000 eller 20 000 kronor per månad). Ersättning från 31 dagen vid sjukfrånvaro i minst 30 dagar och ersättningsperioder på 6 eller 12 månader. Premien är avdragsgill för företaget.

Som ny medlem i SBR får du prova på fritt i en månad, förutsatt att du är fullt arbetsför samt att du uppfyller teckningskraven. Erbjudandet får du automatiskt ca. 6 månader efter att du blivit ny medlem.

Premie

Ersättning per år 300 000kr
Premie per år:
0-39 år     1794kr
39- 44 år  2093kr
45-54 år   2991kr
55-59 år   3290kr
60-64 år   3589kr
65-70 år   3889kr

Dokument: 
  Ansökan

  Villkor

 

 

 

SBR Försäkringsservice E-post: sbr@phpa.se Telefon: 08-23 33 10
Philipsson & Partner AB Orgnr: 556685-6125 Adress: Box 50, 131 06, Nacka