154.Logo_SBR_FS.200x79.jpg

 Hem
 Teckna försäkring

Text...

 Tom

 

 Info försäkringar

 

 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION
FÖR FÖRETAGSFÖRSÄKRING

På denna sidan finner du information om det olika personriskförsäkringarna
som vi har. 

 

 

 

 

Kontor- och Ansvarsförsäkring

Som byggingenjör SBR med egen verksamhet är det mycket viktigt med bra försäkringar, både för företaget och för verksamheten. För att SBRs medlemmar ska känna sig trygga i sin yrkesutövning har vi tagit fram en specialanpassad försäkring för våra PLUS-medlemmar.

SBR kontorsförsäkring erbjuder t.ex. allriskomfattning på din egendom, allmänt ansvar för person- eller sakskada, rådgivningsansvar och rättsskydd. SBR konsultansvarförsäkring ger dig det nödvändiga skyddet i din yrkesroll. Om en uppdragsgivare riktar krav mot dig till följd av ett konsultuppdrag hanterar försäkringsbolagets jurister kontakten med uppdragsgivaren, gör utredningar och betalar vid behov ut ersättning.

Dokument: 
  KA & AA - Villkor

  US Fältarbeten - Villkor 

  Produktblad

  För- & Efterköpsinformation

Kontorsförsäkring: 

  Allmänna avtalsbestämmelser

  Grundvillkor

  Grundvillkor förmögenhetsbrott

  Grundvillkor Tjänstresa

  Allriskförsäkring

  Ren förmögenhetsskada

  Lyftförsäkring

  Utökat skydd vid terrorism

 Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning

I samband med en överlåtelsebesiktning vilar ett stort ansvar på besiktningsmannen. Med SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan du känna dig trygg om det som inte får hända ändå händer. SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan tecknas av de plusmedlemmar som är anslutna till SBRs överlåtelsebesiktningsgrupp och som har tecknat SBR Kontors- och Konsultansvarsförsäkring. Försäkringen gäller under förutsättning att SBRs uppdragsbekräftelse för överlåtelsebesiktning använts.

Förnyelse överlåtelsebesiktning

Det är åter dags att förnya din försäkring genom SBR och därför efterfrågar vi nu uppgifter om antalet genomförda överlåtelsebesiktningar föregående kalenderår. Denna information ligger till underlag för er försäkringspremie inför nästkommande försäkringsår. Observera att det är viktigt vid skada att korrekt information är anmäld.

Var god återkom till oss så snart som möjligt, dock senast 2022-02-28, med uppgift om antalet genomförda överlåtelsebesiktningar. Vid frågor vänligen kontakta försäkringsservice på Telefon: 08 23 33 10 alt E-post: sbr@phpa.se

Icke medlemmar 

Går du i tankarna på att starta eget? Har du tidigare erfarenhet från bygg och/eller besiktning?

SBR försäkringsservice har möjligheten att erbjuda försäkring för dig som inte är ansluten till SBR men som har avtal med SBR att använda och arbeta enligt SBR modellen.

I samband med en överlåtelsebesiktning vilar ett stort ansvar på dig som besiktningsman.
Med SBRs Ansvarsförsäkring för IAB (Icke anslutna besiktningsförrättare) kan du känna dig trygg om det som inte får hända ändå händer.

Denna ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan tecknas av Icke anslutna besiktningsförrättare, som tecknat avtal med SBR enligt nedan.
 

Premie och förutsättningar

Premien består av två delar, en rörlig och en fast del.

Fast del:
Icke ansluten besiktningsförrättare (IAB) : 10 000kr

Rörlig del:
Se under fliken "Dokument" för premietabell.

Krav på dig som besiktningsförrättare för att teckna försäkringen:
 - 5 års erfarenhet
 - Genomgått SBRs kurs för överlåtelsebesiktning
 - Skrivit godkänd tentamen
 - Arbetar enligt SBR-Modellen
 - Deltagande i symposier enligt bestämmelser för överlåtelsebesiktningsgruppen

Avtal med SBR för nyttjande av SBR modellen

Du som ännu inte uppfyller kraven för medlemskap i SBR, men som genomgått SBRs grundkurs för överlåtelsebesiktning och skrivit godkänd tentamen, erbjuds att teckna avtal med SBR för nyttjande av SBR-Modellen, SBRs försäkring och få tillgång till nyheter och information genom överlåtelsebesiktningsgruppen.

Vad ingår i kursen?
 - SBRs mall för överlåtelsebesiktning samt årlig uppdatering
 - Rätten att teckna SBRs konsultansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning
 - Kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon.
 - Förtur till symposier för överlåtelsebesiktning
 - Nyheter i branschen, information genom överlåtelsebesiktningsgruppens styrelse

Vad ingår inte?
 - Titeln "Av SBR Godkänd"
 - Nyttjande av SBRs logotyper
 - Medlemskap i expertgruppen för överlåtelsebesiktning
 - Nyttjande av plats i sökfunktioner på SBRs hemsida
 - Övriga medlemsförmåner

Krav
 - Deltagande i symposier enligt bestämmelser för överlåtelsebesiktningsgruppen
 - Arbeta enligt SBR modellen

Dokument: 
  Villkor

  Produktblad

  För- och efterköpsinformation

  Ansökan KA/ÖB

 

Professionsansvarsförsäkring för intygsgivare

För dig som är PLUS medlem i SBR och har din kontor och konsultansvarsförsäkring via SBRs Försäkringsservice, kan nu även teckna en Professionsansvarsförsäkring för intygsgivare. Denna försäkring är för dig som är intygsgivare till bostadsrättsförening eller hyreskooperativ.

Denna försäkring visar att försäkringstagarens professionsansvarsförsäkring uppfyller kraven på obligatorisk ansvarsförsäkring enligt
• 10a § Bostadsrättsförordningen (1991:630) samt
• 8a § Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Dokument: 

  Villkor

 

 

Avvecklingsförsäkring

För dig som tänker avveckla din verksamhet finns möjligheten att teckna en Avvecklingsförsäkring. Den ger ett förlängt skydd för krav som du eller ditt företag kan få efter att verksamheten upphört. Avvecklingsförsäkring finns både för konsultansvars- och överlåteleseförsäkring. Fördelar med att teckna ett 10-årigt skydd innan man avvecklar verksamheten: Lägre premie Premien utgör en avdragsgill kostnad i rörelsen Skydd under hela den tid som man har en skadeståndsskyldighet enligt lag.

Premie

Förlängt försäkringsskydd konsultansvar vid avvecklad verksamhet
5 år 9 200 kronor, 10 år 10 925 kronor.

Förlängt försäkringsskydd för överlåtelsebesiktning vid avvecklad verksamhet
2 år 15 526 kronor

Dokument: 

  Avvecklingsförsäkring

  Avveckling Konsultansvar

  Avveckling Överlåtelsebesiktning

Motorfordonsförsäkring

SBR Försäkringsservice har upphandlat förmånliga fordonsförsäkringar för SBRs medlemmar.

I "SBRs Motorpool" har vi som vision att samla samtliga företagsägda motorfordon som SBRs medlemmar har, denna upphandlas sedan i cyklar för att alltid veta att vi har ett konkurrenskraftigt pris.

Nu har vi möjligheten att garantera en premiesänkning på 10% för dig som blir nykund och har tillfreddsställande skadestatistik (Under 50% skadekostnad över 5 år)

Omfattningen som erbjuds är antingen samma omfattning som man har idag, eller annan önskad omfattning.

För att räkna på en offert så behöver vi följande information:
* Dagens försäkringsbrev
* Skadestatistik, minst 2 år, helst 5 år. (Hämtas via fullmakt)
* Signerad fullmakt. (Finns under Dokument nedan)

När du anmäler ditt intresse önskar vi följande information:
- Vilken omfattning, utöver din aktuella försäkrings omfattning.
- Signerad fullmakt

Skicka in dina uppgifter till SBRMotor@phpa.se så återkommer vi inom kort med en premie.

Kontakt:
E-post: sbr@phpa.se
Telefon: 08 - 23 33 10

Dokument: 

  Fullmakt motor

 

Betalning via autogiro

Nu har du möjlighet att få månatligen premiedragning på dina försäkringar via SBR. Under fliken dokument så hittar du medgivande om autogiro. Denna skall du fylla i och returnera via mail eller per post till oss. När den kommit oss tillhanda skickas den sedan till din bank för godkännande. När allt är klart får du en bekräftelse på vilka belopp som kommer att dras på ditt konto under de kommande premieaviseringsåret.

Dokument: 

  Autogiroblankett

Hittar du inte det du söker och letar efter tidigare villkor eller utgående sådana? Klicka nedan så kommer du till vår dokumentbank. 

 

Klicka här för att besöka dokumentbanken

 

Undrar du något? kontakta oss nedan.

 

SBR Försäkringsservice E-post: sbr@phpa.se Telefon: 08-23 33 10
Philipsson & Partner AB Orgnr: 556685-6125 Adress: Box 50, 131 06, Nacka