154.Logo_SBR_FS.200x79.jpg196.og-image.252x79.png

 

 

Kontor- och Ansvarsförsäkring   

Som byggingenjör SBR med egen verksamhet är det mycket viktigt med bra försäkringar, både för företaget och för verksamheten. För att SBRs medlemmar ska känna sig trygga i sin yrkesutövning har vi tagit fram en specialanpassad försäkring för våra PLUS-medlemmar.

SBR kontorsförsäkring erbjuder t.ex. allriskomfattning på din egendom, allmänt ansvar för person- eller sakskada, rådgivningsansvar och rättsskydd. SBR konsultansvarförsäkring ger dig det nödvändiga skyddet i din yrkesroll. Om en uppdragsgivare riktar krav mot dig till följd av ett konsultuppdrag hanterar försäkringsbolagets jurister kontakten med uppdragsgivaren, gör utredningar och betalar vid behov ut ersättning.

Dokument: 

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning    

I samband med en överlåtelsebesiktning vilar ett stort ansvar på besiktningsmannen. Med SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan du känna dig trygg om det som inte får hända ändå händer. SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan tecknas av de plusmedlemmar som är anslutna till SBRs överlåtelsebesiktningsgrupp och som har tecknat SBR Kontors- och Konsultansvarsförsäkring. Försäkringen gäller under förutsättning att SBRs uppdragsbekräftelse för överlåtelsebesiktning använts.

Förnyelse överlåtelsebesiktning   

Det är åter dags att förnya din försäkring genom SBR och därför efterfrågar vi nu uppgifter om antalet genomförda överlåtelsebesiktningar föregående kalenderår. Denna information ligger till underlag för er försäkringspremie inför nästkommande försäkringsår. Observera att det är viktigt vid skada att korrekt information är anmäld.

Var god återkom till oss så snart som möjligt, dock senast 2022-02-28, med uppgift om antalet genomförda överlåtelsebesiktningar. Vid frågor vänligen kontakta försäkringsservice på Telefon: 08 23 33 10 alt E-post: sbr@phpa.se

 

Icke medlemmar   

Går du i tankarna på att starta eget? Har du tidigare erfarenhet från bygg och/eller besiktning?

SBR försäkringsservice har möjligheten att erbjuda försäkring för dig som inte är ansluten till SBR men som har avtal med SBR att använda och arbeta enligt SBR modellen.

I samband med en överlåtelsebesiktning vilar ett stort ansvar på dig som besiktningsman.
Med SBRs Ansvarsförsäkring för IAB (Icke anslutna besiktningsförrättare) kan du känna dig trygg om det som inte får hända ändå händer.

Denna ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan tecknas av Icke anslutna besiktningsförrättare, som tecknat avtal med SBR enligt nedan.
 

Premie och förutsättningar

Premien består av två delar, en rörlig och en fast del.

Fast del:
Icke ansluten besiktningsförrättare (IAB) : 10 000kr

Rörlig del:
Se under fliken "Dokument" för premietabell.

Krav på dig som besiktningsförrättare för att teckna försäkringen:
 - 5 års erfarenhet
 - Genomgått SBRs kurs för överlåtelsebesiktning
 - Skrivit godkänd tentamen
 - Arbetar enligt SBR-Modellen
 - Deltagande i symposier enligt bestämmelser för överlåtelsebesiktningsgruppen

Avtal med SBR för nyttjande av SBR modellen

Du som ännu inte uppfyller kraven för medlemskap i SBR, men som genomgått SBRs grundkurs för överlåtelsebesiktning och skrivit godkänd tentamen, erbjuds att teckna avtal med SBR för nyttjande av SBR-Modellen, SBRs försäkring och få tillgång till nyheter och information genom överlåtelsebesiktningsgruppen.

Vad ingår i kursen?
 - SBRs mall för överlåtelsebesiktning samt årlig uppdatering
 - Rätten att teckna SBRs konsultansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning
 - Kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon.
 - Förtur till symposier för överlåtelsebesiktning
 - Nyheter i branschen, information genom överlåtelsebesiktningsgruppens styrelse

Vad ingår inte?
 - Titeln "Av SBR Godkänd"
 - Nyttjande av SBRs logotyper
 - Medlemskap i expertgruppen för överlåtelsebesiktning
 - Nyttjande av plats i sökfunktioner på SBRs hemsida
 - Övriga medlemsförmåner

Krav
 - Deltagande i symposier enligt bestämmelser för överlåtelsebesiktningsgruppen
 - Arbeta enligt SBR modellen


Dokument: 
  Villkor

  Produktblad

  För- och efterköpsinformation

  Ansökan KA/ÖB

Text...

Avvecklingsförsäkring  

För dig som tänker avveckla din verksamhet finns möjligheten att teckna en Avvecklingsförsäkring. Den ger ett förlängt skydd för krav som du eller ditt företag kan få efter att verksamheten upphört. Avvecklingsförsäkring finns både för konsultansvars- och överlåteleseförsäkring. Fördelar med att teckna ett 10-årigt skydd innan man avvecklar verksamheten: Lägre premie Premien utgör en avdragsgill kostnad i rörelsen Skydd under hela den tid som man har en skadeståndsskyldighet enligt lag.

Premie

Förlängt försäkringsskydd konsultansvar vid avvecklad verksamhet
5 år 9 200 kronor, 10 år 10 925 kronor.

Förlängt försäkringsskydd för överlåtelsebesiktning vid avvecklad verksamhet
2 år 15 526 kronor

Dokument: 

  Avvecklingsförsäkring

  Avveckling Konsultansvar

  Avveckling Överlåtelsebesiktning

Sjukvårdsförsäkring +  

En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till allmänna sjukvården och ger företagets anställda snabb tillgång till privat vård av professionell kvalitet. Rätt vård i rätt tid innebär ofta kortare sjukskrivning vilket gör att den anställde snabbare kommer tillbaka till arbetet. En sjukvårdsförsäkring är både lönsam för företaget och en trygg och omtänksam förmån för de anställda. Med sjukvårdsförsäkringen slipper man långa vårdköer. Du är bara ett telefonsamtal från bästa möjliga vård och det på tider som passar dig. I SBR Byggingenjörernas alternativ kan du dessutom till en låg kostnad även komplettera sjukvårdsförsäkring med en liv- och olycksfallsförsäkring.

En livförsäkring ger en ersättning vid dödsfall och är ofta en viktig del av familjens ekonomiska trygghet. För att säkerställa den efterlevande partens möjlighet att t.ex. bo kvar i hemmet samt klara de löpande utgifterna utbetalas ett dödsfallskapital på maximalt 6 prisbasbelopp. Vid en olycka ger olycksfallsförsäkringen hjälp och ersättning oavsett om olyckan skett på arbetstid eller fritid. Ersättning ges för bl.a. läkemedel, tandskador, resor och eventuella hjälpmedel. Vid en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad invaliditet, kan man få ersättning i relation till invaliditetsgraden (ersättningsbeloppet är maximalt 30 prisbasbelopp).

Information 2021
Ny försäkringsgivare på sjukvårdsförsäkringen för SBR.
Nordeuropa Försäkring är nu försäkringsgivare på Sjukvårdsförsäkringen.
 

Priser

Sjukvårdsförsäkring från 213 kronor per månad
Inklusive liv- och olycksfallsförsäkring från 278 kronor per månad

Se mer information om ditt pris i ansökningsformulären.

Sjukvårdsrådgivning nås på telefon 020 – 43 00 30

Alternativt göra er skadeanmälan på www.nordeuropa.se

 

Dokument: 
  Ansökan

  Produktblad

  För- och efterköpsinformation

  Villkor

Specialistvård global  

Specialistvård Global är en försäkring som omfattar medicinsk behandling av kritiska sjukdomstillstånd. Om du blivit diagnostiserad med en allvarlig sjukdom är frågorna många. Med vår försäkring får du tillgång till vård utomlands från några av världens främsta specialister inom områden som exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Detta kan vara ett komplement till den sjukvårdsförsäkring som du kan teckna via SBRs försäkringsservice.
Alternativt kan det vara ett försäkringsskydd för dig som endast vill förstärka och säkerställa den bästa vården vid en alvarligare åkomma.

Varför behöver man vår försäkring?
Kvalitén på den svenska sjukvården är hög, men inte alltid tillräcklig.
Tidvis långa kötider och patienter som inte får den vård som de faktiskt behöver. Vi tycker att hög kvalitativ vård ska vara tillgängligt för många, inte få. Vill du känna extra trygghet och få tillgång till världsledande sjukvård om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom, då kan Specialistvård Global försäkring vara något för dig.

Ett andra utlåtande på din diagnos
Om du eller någon i din familj drabbas av en allvarlig sjukdom är frågorna många. En av dem är om du har fått rätt diagnos. Med Specialistvård Global får du en second opinion på din diagnos som granskas av världsledande specialister, som antingen bekräftar din diagnos eller ger en annan syn på saken. Därefter ingår behandling på de främsta sjukhusen i världen.
53 000 världsledande doktorer ingår i nätverket av läkare som du får tillgång till genom vår försäkring, så att du kan få den bästa möjliga vården.

Inga geografiska eller ekonomiska hinder
Du behöver inte oroa dig över pengar då kostnader för behandling, resa och boende täcks. Du får även 1000 kr per dag när du är på sjukhuset samt betald medicin hemma i Sverige igen.

Hur fungerar det?

Kontakta oss

Om du har diagnostiserats med en allvarlig kritisk sjukdom som omfattas av din försäkring, är allt du behöver göra att ringa till Unika Försäkringar AB.

Medicinska experter
Vi tar fram en lista på de ledande medicinska experterna i världen som kommer att bekräfta alternativt omvärdera din diagnos och rekommendera den bästa behandlingen som finns tillgänglig i världen för just dig.

Bästa internationella sjukhuset
Vi hittar de bästa internationella sjukhusen och organiserar allt som behövs för att du ska få möjlighet till den bästa behandlingen.

Välj om du vill ta med dig någon
Välj den person som du vill ha med dig, om patienten är ett barn kan båda föräldrarna följa med. Vi tar hand om bokning av flyg och boende samt säkerställer plats på det valda sjukhuset.


Vill du ha möjlighet att tillgå världsledande sjukvård i exempelvis: USA, Finland och Tyskland för bl.a.
• Alla typer av Cancerbehandlingar
• Kranskärlskirurgi
• Byte av hjärtklaff & reparation
• Levande organ & vävnadstransplantation
• Neurokirurgi

Vad kostar denna typ av försäkringsskydd?

Prisexempel:
Ålder     Månadspremie
25-29  -  171 kr
35-39  -  208 kr
50-54  -  270 kr
60-64  -  316 kr
65-85  -  488 kr

Du kan även teckna försäkringen som par, ensamstående med barn eller som familj:
Par     -   406 kr
Ensamstående med barn - 354 kr
Familj - 535 kr

 

Klicka här för att ansöka


Dokument: 
  Informationsblad

Motorfordonsförsäkring  

SBR Försäkringsservice har upphandlat förmånliga fordonsförsäkringar för SBRs medlemmar.

I "SBRs Motorpool" har vi som vision att samla samtliga företagsägda motorfordon som SBRs medlemmar har, denna upphandlas sedan i cyklar för att alltid veta att vi har ett konkurrenskraftigt pris.

Nu har vi möjligheten att garantera en premiesänkning på 10% för dig som blir nykund och har tillfreddsställande skadestatistik (Under 50% skadekostnad över 5 år)

Omfattningen som erbjuds är antingen samma omfattning som man har idag, eller annan önskad omfattning.

För att räkna på en offert så behöver vi följande information:
* Dagens försäkringsbrev
* Skadestatistik, minst 2 år, helst 5 år. (Hämtas via fullmakt)
* Signerad fullmakt. (Finns under Dokument nedan)

När du anmäler ditt intresse önskar vi följande information:
- Vilken omfattning, utöver din aktuella försäkrings omfattning.
- Signerad fullmakt

Skicka in dina uppgifter till SBRMotor@phpa.se så återkommer vi inom kort med en premie.

Kontakt:
E-post: Sbrmotor@phpa.se
Telefon: 08 - 23 33 10

Dokument: 

  Fullmakt motor

Intäktsförsäkring   

Om du eller någon annan nyckelperson på företaget skulle råka ut för en sjukdom eller ett olycksfall kan detta få stora konsekvenser på företagets ekonomi. Med SBRs skräddarsydda intäktsförsäkring får man en ekonomisk trygghet som tillåter att fokus ligger på att bli frisk. Försäkringen är framtagen för SBRs medlemmars verksamhet och möter dina behov som företagare.

En vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring ger personlig ersättning. SBRs Intäktsförsäkring lämnar istället ersättning till företaget och man kan själv välja vad försäkringen ska användas till.

I försäkringen ingår bl.a. valbara ersättningsbelopp (15 000 eller 20 000 kronor per månad). Ersättning från 31 dagen vid sjukfrånvaro i minst 30 dagar och ersättningsperioder på 6 eller 12 månader. Premien är avdragsgill för företaget.

Som ny medlem i SBR får du prova på fritt i en månad, förutsatt att du är fullt arbetsför samt att du uppfyller teckningskraven. Erbjudandet får du automatiskt ca. 6 månader efter att du blivit ny medlem.

Premie

Ersättning per år 300 000kr
Premie per år:
0-39 år     1794kr
39- 44 år  2093kr
45-54 år   2991kr
55-59 år   3290kr
60-64 år   3589kr
65-70 år   3889kr

Dokument: 
  Ansökan
  Villkor

Betalning via autogiro   

Nu har du möjlighet att få månatligen premiedragning på dina försäkringar via SBR. Under fliken dokument så hittar du medgivande om autogiro. Denna skall du fylla i och returnera via mail eller per post till oss. När den kommit oss tillhanda skickas den sedan till din bank för godkännande. När allt är klart får du en bekräftelse på vilka belopp som kommer att dras på ditt konto under de kommande premieaviseringsåret.

Dokument: 

  Autogiroblankett

 

Undrar du något? kontakta oss nedan.

 

SBR Försäkringsservice E-post: sbr@phpa.se Telefon: 08-23 33 10
Philipsson & Partner AB Orgnr: 556685-6125 Adress: Box 50, 131 06, Nacka