198.FST_LOGO.389x135.png

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL TECKNINGSSIDAN FÖR DOLDA FEL.

På denna sida finner du information om försäkringarna, viktiga försäkringshandlingar och övrig information som kan vara bra att veta.


Hjerta  

SBR försäkringar har tagits fram i samarbete mellan SBR försäkringar och Hjerta AB. Den hanteras och administreras av Philipsson & Partner AB vilket är en del av Hjerta-organisationen www.hjerta.se.

Integritetspolicy »                Förköpsinformation p&p »

SBRs försäkringsservice har telefontider mellan 09:00 - 16:00. För ändringar av tillträdesdag och övriga uppgifter vänligen kontakta oss per e-post. sbr@phpa.se 
 

Kontakta oss gärna och uppge försäkringsnummer så kan vi snabbt söka ut vilken försäkring det avser.

Dolda fel försäkring måste tecknas innan tillträdesdagen och vara betald senast på dagen då fastigheten tillträdes. Vid utebliven betalning träder inte försäkringen i kraft och kan därefter inte tecknas på nytt. 

Om tillträdet tidigareläggs så är det extra viktigt att du som kund hör av dig till oss på SBR försäkringsservice. Mejl: sbr@phpa.se 

Ångerrätten gäller enligt distansavtalslagen. Ångerrätten är 14 dagar från och med tillträdesdagen av såld/köpt fastighet där dolda fel försäkring har tecknats via SBR Försäkringsservice. 

 

Dokument 

Nedan finner du dokument gällande det olika försäkringarna som vi har tillgängliga för GarBo dolda fel. 

 


 

 

Upptäckt en skada?

Om du har upptäckt en skada så behöver du göra en skadeanmälan. Du finner hur och vad du ska göra på försäkringsbrevet. Men du kan även se det på det nedan. 

Länk till skadeanmälan. 

Anmäl skada » 
 

Följande handlingar bifogas:

1. Kopia av den skriftliga reklamationen från köparen
2. Köpekontrakt inklusive samtliga bilagor
3. Besiktningsprotokoll från utförd överlåtelsebesiktning
4. Objektsbeskrivning

När anmälan har tagits emot skickar GarBo en bekräftelse som också innehåller ytterligare instruktioner.

Följande handlingar bifogas:

1. En kort beskrivning av det upptäckta felet
2. Köpekontrakt inklusive samtliga bilagor
3. Besiktningsprotokoll från utförd  överlåtelsebesiktning
4.  Objektsbeskrivning

När anmälan har tagits emot skickar GarBo en bekräftelse som också innehåller ytterligare instruktioner.

 

207._DDS5478.553x.jpg
 

154.Logo_SBR_FS.553x.jpg


Försäkringsfrågor

Om du har frågor kring försäkringen eller hur du går tillväga för att teckna via denna sida så är du varmt välkommen at kontakta oss:

Telefon: 08-23 33 10
Mejl: sbr@phpa.se

 

Kontakta oss

 

SBR Försäkringsservice E-post: sbr@phpa.se Telefon: 08-23 33 10
Philipsson & Partner AB Orgnr: 556685-6125 Adress: Box 50, 131 06, Nacka